ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед №РД-01-600/ 12.11.2020 на Началника на РУО Пловдив, г-жа Иванка Киркова, днес, 13.11.2020 г., обучението в ОУ „Васил Левски“ с.Брестник е присъствено.

Няма заболели от Ковид-19 учители и ученици, 1 ученик е карантиниран, поради контакт с болен роднина. Учебните часове са обезпечени с правоспособни учители.