ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в ОУ Васил Левски с. Брестник

Документът показва правилата и мерките, за действие при съмнение на случай на COVID-19. Протоколи и стъпки за адекватна реакция на служителите на ОУ "Васил Левски".