ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Уважаеми родители,

от утре, 17.11.2020 г., учебният процес в ОУ "В. Левски" продължава присъствено за учениците от I, II, III, VI и VII клас. Учениците от IV и V клас преминават към обучение в електронна среда до 20.11.2020г. включително. Учебните часове ще се провеждат в платформата Classroom с продължителност 40 минути, без промяна в учебната програма.