ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Промяна в организацията на учебния процес в ОУ "Васил Левски"

Уважаеми родители,
По решение на Областния кризисен щаб, всички ученици от пети, шести и седми клас на ОУ "Васил Левски"
преминават към обучение от разстояние в електронна среда от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително.
Няма промяна в графика и седмичното разписание на учебните часове.