ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Екип

София Колева-Директор

Десислава Касарска-учител; класен ръководител I клас

Магдалена Мурадова-учител; класен ръководител- II клас

Виолета Смилянова-старши учител; класен ръководител- III клас

Ивелина Иванова-учител; класен ръководител- VI клас

Недялка Стоева-старши учител по български език и литература,музика; класен ръководител-V клас

Мария Стоева- учител по английски език; класен ръководител-VI клас

Дияна Семерджиева-старши учител по история,български език и литература; класен ръководител-VII клас

Мария Георгиева-учител по математика и информационни технологии

Соня Караманова-учител по физическо възпитание и спорт

Жулиета Янкова-учител по природни науки

Янка Колева-учител ЦДО

Надя Тодорова- старши учител ЦДО

Зорница Костадинова- учител ЦДО

Константина Апостолова-учител ЦДО

Катя Сотирова-ЗАС

Донка Асенова-хигиенист

Величка Даскалова-хигиенист