ОУ "Васил Левски"

Основно училище в село Брестник

Основно училище "Васил Левски" с. Брестник е възрожденско, но модерно и съвременно българско училище.Училище, което не само приютява децата на с.Брестник, училище с кауза,защото всеки един възпитаник е Личност и всеки един е новатор.

Всички ученици пишат историята не само на своя живот, но и историята на селото. В него се обучават ученици със СОП(специални образователни потребности), които срещат разбирането на съучениците си, учителитеи обществеността. В училището се работи по различни проекти, които спомагат за оформянето на характерите на децата ни.

Изборът на ОУ"Васил Левски"с.Брестник Ви гарантира,че Вашето дете ще бъде обгрижено и ще расте със самочувствие на знаещ и можещ човек и в спокойна среда.

Седмична програма
Седмична програма - ОУ Васил Левски - Брестник