ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник
COVID-19