ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Проекти

НП „Образование за утрешния ден“

НП „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

НП „България – образователни маршрути"

ОУ"Васил Левски" с. Брестник спечели финансиране на стойност 22000лв от НП „България – образователни маршрути“, с помощта на която децата от 2-ри до 6-ти клас ще посетят забележителности на Южното Ченоморие.

Децата, които ще вземат участие в програмата трябва да отговарят на критерии и изисквания, гласувани на педагогически съвет на ОУ"Васил Левски".

Критерии при подбор на учениците:

1. Възраст- ученици от 2-ри до 7-ми клас към настоящата учебна година

2. Награди и отличия от състезания, олимпиади, конкурси

3. Отличен успех

4. Тежко социиално положение и неравностойно  положение

 

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

ОУ"Васил Левски" с. Брестник спечели 6000лв по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”. Сумата ще бъде използвана за изграждане на площадка за обучение по БД.

 

Иновативни училища