ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Мисия и визия

Основно училище "Васил Левски"с.Брестник е възрожденско, но модерно и съвременно българско училище.Училище, което не само приютява децата на с.Брестник, училище с кауза,защото всеки един възпитаник е Личност и всеки един е новатор.Всички ученици пишат историята не само на своя живот, но и историята на селото.В него се обучават ученици със СОП(специални образователни потребности), които срещат разбирането на съучениците си, учителитеи обществеността.В училището се работи по различни проекти, които спомагат за оформянето на характерите на децата ни.

Изборът на ОУ"Васил Левски"с.Брестник Ви гарантира,че Вашето дете ще бъде обгрижено и ще расте със самочувствие на знаещ и можещ човек и в спокойна среда.

 

 

РУО  

https://www.mon.bg/

https://ucha.se/

https://sacp.government.bg/