ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

График на учебните часове във връзка със заповед № РД09-466/24.02.2021 на Министъра на образованието и науката

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед РД-09-466/24.02.2021 г. на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1. до 7. клас, считано от 24.02.2021 г. до 09.03.2021 г. и/или до издаване на нова заповед.

Всички ученици от ОУ "Васил Левски", с. Брестник ще се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдена от МОН платформа: Google G Suite - Google Classroom и Google Meet, а тези, които нямат устройства или интернет ще получават работните си материали във Вайбър.

Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание и по утвърден график за времетраенето на часовете. Учениците ще имат ежедневно синхронно обучение в Google Meet. Задачи ще получават в Google Classroom . Стриктно ще се отразява присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете и ще се поставят аргументирани оценки.

Всички ученици, които работят с психолог и логопед ще продължат работата си в он­лайн среда.

По всички възникнали въпроси, свързани с обучението, се обръщайте към класния ръководител, който ще Ви свърже със съответните специалисти или ще ги отнесе към училищното ръководство.

Бъдете здрави!

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ПРЕДИ ОБЯД:

Пореден учебен час

1-1V клас (20 минути)

V-VII клас (30 мин)

1 час

8:30-8:50 часа

8:00-8:30 часа

2 час

9:00-9:20 часа

8:40-9:10 часа

3 час

9:40-10:00 часа

9:30-10:00 часа

4 час

10:10-10:30 часа

10:10-10:40 часа

5 час

10:40-11:00 часа

10:50-11:20 часа

6 час

11:10-11:30 часа

11:30-12:00 часа

7 час

-

12:10-12:40 часа

 

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЦОУД I клас :

Пореден учебен час

Дейност

Времетраене

1 час

Организиран отдих

12:00-12:20 часа

2 час

Самоподготовка

12:30-12:50 часа

3 час

Самоподготовка

13:00-13:20 часа

4 час

Дейности по интереси

13:30-13:50 часа

5 час

Дейности по интереси

14:00-14:20 часа

6 час

Организиран отдих

14:30-14:50 часа

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЦОУД II клас :

Пореден учебен час

Дейност

Времетраене

1 час

Организиран отдих

12:00-12:20 часа

2 час

Самоподготовка

12:30-12:50 часа

3 час

Самоподготовка

13:00-13:20 часа

4 час

Дейности по интереси

13:30-13:50 часа

5 час

Дейности по интереси

14:00-14:20 часа

6 час

Организиран отдих

14:30-14:50 часа

 

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЦОУД III клас :

Пореден учебен час

Дейност

Времетраене

1 час

Организиран отдих

13:00-13:20 часа

2 час

Самоподготовка

13:30-13:50 часа

3 час

Самоподготовка

14:00-14:20 часа

4 час

Дейности по интереси

14:30-14:50 часа

5 час

Дейности по интереси

15:00-15:20 часа

6 час

Организиран отдих

15:30-15:50 часа

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЦОУД IV клас :

Пореден учебен час

Дейност

Времетраене

1 час

Организиран отдих

13:00-13:20 часа

2 час

Самоподготовка

13:30-13:50 часа

3 час

Самоподготовка

14:00-14:20 часа

4 час

Дейности по интереси

14:30-14:50 часа

5 час

Дейности по интереси

15:00-15:20 часа

6 час

Организиран отдих

15:30-15:50 часа

 

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЦОУД V и VI клас/сборна/ :

Пореден учебен час

Дейност

Времетраене

1 час

Организиран отдих

13:30-14:00 часа

2 час

Самоподготовка

14:10-14:40 часа

3 час

Самоподготовка

14:50-15:20 часа

4 час

Самоподготовка

15:30-16:00 часа

5 час

Дейности по интереси

16:10-16:40 часа

6 час

Организиран отдих

16:50-17:20 часа