ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

Уважаеми ученици и родители,

информараме Ви, че Националното математическо състезание "Европейско кенгуру" ще се проведе на 21.03.2024г от 12:00 до 13:30 часа. За участие в състезанието е необходимо родителят (настойникът) да подаде в срок до 5.03.2024г заявление до директора на училището. Заявлението включва декларация за информирано съгласие за публикуване на резултатите на ученика от състезанието, личните му данни- трите имена, училище, клас, населено място и снимки (видео) с участие на ученика в популяризирането на състезанието.