ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

Информация относно провеждането на Общинския кръг на олимпиадата по математика

   Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране и провеждане на олимпиадите и заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника вна РУО-Пловдив, общинският кръг на олимпиадата се провежда във всяко училище, в което има поне един ученик, желаещ да се яви.

    За учениците от IV и VII  клас кръгът се провежда на 11.12.2022 г. от 9,30 ч. в училищата с желаещи да се явят, тъй като участниците работят върху едни и същи задачи в цялата област. За учениците от V и  VI клас задачите се изготвят във всяко училище.  Бланки на декларациите за информираност и съгласие и за конфиденциалност ще бъдат предоствени на желаещите ученици.