ОУ "Васил Левски"
Основно училище в село Брестник

График ОРЕС

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед РД-09-205/26.01.2024г на министъра на образованието и науката се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1. до 7. клас, считано от 29.01.2024г. до 2.02.2024г. и/или до издаване на нова заповед. Всички ученици на ОУ"Васил Левски" с. Брестник ще се обучават в електронна среда по приложения график.

Прикачени документи

график ОРЕС.pdf